Peugeot Pásztor

Peugeot Casco +

Peugeot Taxi Casco +

photo

A Peugeot Taxi Casco+ attól különleges, hogy kifejezetten a taxis vállalkozások igényeinek figyelembe vételével lett kialakítva termékünk.

MILYEN EXTRÁKAT KÍNÁL A PEUGEOT TAXI CASCO+?

• A taxiként biztosított járművek esetén megtérítjük a Fővárosi Önkormányzat által kiadott új budapesti taxi rendeletben (31/2013.(IV.18.) Főv. Kgy.) kötelezően előírt sárga színű járműborító fólia biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerülő indokolt cseréjének költségét,  amennyiben a járműre a rendelet kötelezően vonatkozik, a fóliázás a káresemény időpontjában megfelelt a rendelet előírásainak, és a fóliázott elem oly mértékben sérül/károsodik, hogy javítása technológiailag nem lehetséges a fólia eltávolítása és újrafelvitele nélkül, illetve abban az esetben, ha az adott fóliázott elem javítása nem lehetséges, és így új elem beszerelése szükséges. Csak egy átlagos fóliatípus, valamint átlagosan alkalmazott felviteli technológia költségeinek megtérítésére van lehetőség.

• A biztosítás nem terjed ki a gépjármű taxiként történő működtetéséhez szükséges olyan  alkatrészekre, melyek szerkezetileg nem kapcsolódnak integráltan a gépjárműhöz, így pl. a taxiórára, a POS-terminálra, taxis URH-rádióra stb.

• A gépjármű töréskára során megsérült, a rendeletben meghatározott, megvilágított, nem javítható szabadjelző készülékre, illetve a javítási költségének megtérítésére terjed ki a  szolgáltatás. Az esetleges védjegyoltalommal kapcsolatos többletköltségekre a biztosítás nem terjed ki.

• A biztosítás akkor terjed ki a rendeletben előírt egyéb matricákra és fóliákra, amennyiben azok a hordozóelem sérülésének, illetve javítás közbeni cseréjének következtében sérültek vagy eltávolításra kerültek a hordozóelemmel együtt.

• A biztosítás ily módon kiterjedhet a:

             - taxipepita sávra az oldal ablakok alatt; - tarifatájékoztató matricára, a jobb oldali hátsó ajtóra ragasztva; - taxiengedélyszám-matricára, a jobb első ajtóra ragasztva;

             - sikeres járműminősítő vizsgálatot követően a közlekedésszervező által biztosított minősített budapesti taximatricára, a bal első ajtóra ragasztva;

             - „használható bankkártyák” matricára, a jobb oldali hátsó ajtó kisméretű ablakára ragasztva.

• A biztosítás akkor terjed ki a fent megnevezett fóliákra, matricákra és a szabadjelző készülékre, amennyiben azok a biztosítási esemény időpontjában igazolhatóan a gépjárművön voltak.

• Peugeot Taxi Casco+ csomagunk segítségével akár 50% kedvezményt adunk töréskár esetén az önrészéből.*

  • Üvegkárait önrészmentesen térítjük az első évben.**

• Ha a forgalomba helyezéstől számított 1 éven belül ellopnák az autóját, vagy egy töréskár miatt a javítás már nem lenne lehetséges (totálkár), akkor – az új gépjármű megvásárlásakor kiállított  kiskereskedelmi számla bemutatása alapján – az önrész levonásával az első 6 hónapban a számla értékének 100%-a, a második 6 hónapban pedig a 90%-a a szolgáltatás alapja.***

  • 6 év avulásmentességet biztosítunk gépjárműve számára (a kivételeket és egyéb feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben találja).

• Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha Ön Allianz GFB szerződéssel is rendelkezik és az autójával Magyarországon véletlenül balesetet szenved, tisztázott a jogalap és nem volt személyi sérülés, akkor nem kell a károkozó felelősségbiztosítójához fordulnia, az Allianz felméri a kárt. A kötelező felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint és önrész levonása nélkül javíttathatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától.****

• Megemeltük a javíthatóság határát, így akár az autó kárkori értékének 100%-áig javítható marad az autó.

• A Peugeot Taxi Casco+ 300 000 Ft összeghatárig téríti az indokolt gépjárműmentési és szállítási költségeket, valamint a lopáskár-megelőzési célú tárolás költségét is.

  • Peugeot Casco Call Center minden, a biztosítással kapcsolatban felmerülő kérdésére választ ad.

• Vállaljuk, hogy a megkötött casco biztosításának díja és a szerződésben foglalt szolgáltatások köre 5 évig nem változik, ha szerződéskor meghatározott - a biztosítás díját befolyásoló adatokban - nem történik változás.

 

MIRE TERJED KI A PEUGEOT TAXI CASCO+?

• töréskárra (rongálásra, részleges töréskárra, törési totálkárra, üvegtörésre);

• lopáskárra (teljes és részleges lopáskárra, lopáskísérletből eredő rongálásra, egyes lopáskár  megelőzési költségeire és rabláskárra);

• elemi károkra ( pl. jégverés, viharkárok).

TÖBB JÁRMŰRE IS SZERETNÉ KITERJESZTENI A PEUGEOT CASCO+ BIZTOSÍTÁST?
Egyedi ajánlatunkért forduljon márkakereskedőinkhez!

A Peugeot Taxi Casco+ partnere az Allianz Hungária Zrt.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 2 372 312

Fax: 06 88 620 314

Központi ügyfélszolgálat:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

e-mail: peugeotcascoplusz@allianz.hu

*Az Allianz Casco biztosítás általános feltételeitől eltérően, ha a személygépkocsi a káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik, és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását az adott személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott minimális önrészesedés 50%-át átvállalja.
**Az Allianz Casco töréskár-biztosítási feltételek 3. b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosító a gépjármű első forgalomba  elyezésétől számított egy évig önrész levonása nélkül téríti meg a gépkocsi ablaküvegeiben keletkezett károkat. A biztosító a töréskár-biztosítási feltételek 3. d) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az utángyártott szélvédővel való helyreállítás költségét minden esetben önrészesedés levonásával téríti meg.
***Az Allianz Casco biztosítás esetén az általános szerződési feltételek 13.1. pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza,hogy a szolgáltatás alapja a gépjármű első forgalomba helyezéstől (Magyarországon, 0 kilométeresként vásárolt) számított 180 napon belül a vásárlási számlán feltüntetett ár, 180-365. napban a vásárlási számlán feltüntetett ár 90%-a.
****AKTÍV kárrendezési szolgáltatás (AKTÍV kár): Másik – Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató – biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által  személygépjárműben okozott kár megtérítése, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult az Allianz Hungária Zrt -nél a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és Allianz Hungária Zrt-vel  megállapodást kötött a kárának casco  biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére. A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételeket az Általános szerződési feltételek tartalmazzák, további információért, illetve szerződéskötéssel kapcsolatban kérjük keresse fel márkakereskedőinket vagy érdeklődjön a Peugeot Taxi Casco + telefonos ügyfélszolgálatánál vagy az alábbi elérhetőségeken:
A Peugeot Taxi Casco+ partnere az Allianz Hungária Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 2 372 312
Fax: 06 88 620 314
Központi ügyfélszolgálat:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
e-mail: peugeotcascoplusz@allianz.hu

Az ajánlat 2019. január 2-től visszavonásig érvényes.

Hívjon minket!

További akcióink